Wielkość czcionki: A A A Kontrast:


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr.5 w Katowicach

Zez jest to nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych wynikające z przewagi czynnościowej określonych mięśni poruszających okiem z lub bez współistniejącego zaburzenia widzenia.

 

Typy odchylenia:

  • poziome (zbieżne i rozbieżne)
  • pionowe (ku górze i ku dołowi)
  • skośne(do wewnątrz  lub na zewnątrz)
  • mieszane

 

Zez może być:

  • ukryty-pojawia się w momencie wyłączenia obuocznego widzenia, przy braku konieczności fuzji obrazów, można go wywołać przesłaniając jedno oko
  • jawny
  • towarzyszący-jest najczęstszą postacią zeza, wielkość odchylenia jest stała, nie zależy  od kierunku spojrzenia
  • nietowarzyszący-wielkość odchylenia zmienia się w zależności od kierunku spojrzenia

Rrównoległe ustawienie oczu  możliwe jest po wyeliminowaniu przyczyny powstania zeza.
Leczenie polega na doprowadzeniu  do pełnej ostrości wzrokui, widzenia przestrzennego i równoległego ustawienia oczu.

Konieczne jest wyrównanie wad refrakcji, leczenie niedowidzenia , w przypadku chorób oczu leczy się schorzenie podstawowe.  Ćwiczenia widzenia obuocznego możliwe jest po uzyskaniu prawidłowego ustawienia oczu, w tym celu, po wyczerpaniu metod leczenia zachowawczego stosuje się leczenie operacyjne.
Leczenie należy podjąć pilnie, po wystąpieniu objawów. Umożliwia to wczesną diagnostykę choroby i tym samym skuteczniejsze leczenie.